Långsiktiga sparmål

Listan nedan är morötter för min hjärna och mitt kontinuerliga sparande i aktier. Observera att de månatliga målen inte är särskilt intressanta när jag investerar (köper bästa aktien oavsett när de delar ut) utan mer en kontroll utav hur utdelningen kommer te sig efter att jag ökar andelen amerikanska aktier i portföljen.

2023-02-22 – Erhållen utdelning för varje månad över 15 000 kronor för alla månader nder ett år
2022-01-13- Plutten MR. L.s portfölj värd över 350 000 kronor.
2022-11-30 – Erhållen utdelning över 320 000 kronor/år
2022-12-28 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 330 000 kronor.
2022-12-06 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 320 000 kronor.
2022-11-24 – Erhållen utdelning över 300 000 kronor/år

Årliga utdelningsmål

 • Erhållen utdelning över 10 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 20 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 30 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 40 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning  över 50 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 60 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 70 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 80 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 90 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 100 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 110 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 120 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 130 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 140 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 150 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 160 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 170 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 180 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 190 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 200 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 210 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 220 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 230 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 240 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 250 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 260 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 270 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 280 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 290 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 300 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 310 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 320 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 330 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 340 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 350 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 360 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 370 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 380 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 390 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 400 000 kronor/år
 • Erhållen utdelning över 500 000 kronor/år

Månatliga utdelningsmål

 • Erhållen utdelning på över 10 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 11 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 12 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 13 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 14 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 15 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 16 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 17 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 18 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 19 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 20 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 21 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 22 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 23 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 24 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 25 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 26 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 27 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 28 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 29 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 30 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 31 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 32 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 33 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 34 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 35 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 36 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 37 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 38 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 39 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 40 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 41 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 42 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 43 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 44 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 45 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 46 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 47 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 48 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 49 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 50 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 60 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 70 000 kronor minst en månad/år
 • Erhållen utdelning på över 80 000 kronor minst en månad/år

Månatliga utdelningsmål 2

 • Erhållen utdelning för varje månad över 100 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 200 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 300 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 400 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 500 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 600 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 700 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 800 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 900 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 100 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 200 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 300 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 400 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 500 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 600 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 700 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 800 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 1 900 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 100 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 200 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 300 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 400 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 500 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 600 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 700 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 800 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 2 900 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 3 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 3 500 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 4 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 4 500 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 5 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 6 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 7 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 8 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 9 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 10 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 11 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 12 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 13 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 14 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 15 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 20 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 25 000 kronor för alla månader under ett år
 • Erhållen utdelning för varje månad över 30 000 kronor för alla månader under ett år

Totalt portföljvärdemål

(Värdet är exklusive eventuell belåning)

  • Totalt portföljvärde 1 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 2 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 3 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 4 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 5 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 6 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 7 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 8 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 9 000 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 10 000 000 kronor

  Plutten MR. L.’s portföljvärdemål

  • Totalt portföljvärde 10 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 20 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 30 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 40 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 50 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 60 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 70 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 80 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 90 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 100 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 110 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 120 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 130 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 140 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 150 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 160 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 170 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 180 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 190 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 200 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 210 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 220 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 230 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 240 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 250 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 260 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 270 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 280 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 290 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 300 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 310 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 320 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 330 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 340 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 350 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 360 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 370 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 380 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 390 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 400 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 500 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 600 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 700 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 800 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 900 000 kronor
  • Totalt portföljvärde 1 000 000 kronor

  Historiskt uppnådda mål

  • 2022-11-17 – Erhållen utdelning över 290 000 kronor/år
  • 2022-11-14 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 310 000 kronor.
  • 2022-11-03 – Erhållen utdelning över 280 000 kronor/år
  • 2022-10-14 – Erhållen utdelning över 270 000 kronor/år
  • 2022-09-28 – Erhållen utdelning över 260 000 kronor/år
  • 2022-09-28 – Erhållen utdelning över 250 000 kronor/år
  • 2022-09-17 – Erhållen utdelning över 240 000 kronor/år
  • 2022-06-01 – Erhållen utdelning på över 50 000 kronor minst en månad/år (maj 2022)
  • 2022-04-21 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 300 000 kronor.2022-04-13
  • Plutten MR. L.s portfölj värd över 290 000 kronor.
  • 2022-01-04 – Portföljen värd över 8,8 miljoner
  • 2021-12-25 – Erhållen utdelning över 220 000 kronor/år
  • 2021-11-19 – Erhållen utdelning över 200 000 kronor/år
  • 2021-11-19 – Portföljen värd över 8,7 miljoner
  • 2021-11-15 – Portföljen värd över 8,6 miljoner
  • 2021-11-12 – Portföljen värd över 8,5 miljoner
  • 2021-11-12 – Portföljen värd över 8,4 miljoner
  • 2021-11-04 – Portföljen värd över 8,3 miljoner
  • 2021-10-28 – Portföljen värd över 8,2 miljoner
  • 2021-10-27 – Portföljen värd över 8,1 miljoner
  • 2021-08-05 – Portföljen värd över 8 miljoner.
  • 2021-08-04 – Portföljen värd över 7,9 miljoner
  • 2021-07-23 – Portföljen värd över 7,8 miljoner.
  • 2021-07-19 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 250 000 kronor.
  • 2021-07-13 – Portföljen värd över 7,7 miljoner.
  • 2021-07-12 – Portföljen värd över 7,6 miljoner.
  • 2021-06-07 – Portföljen värd över 7,5 miljoner.
  • 2021-07-07 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 240 000 kronor.
  • 2021-07-06 – Portföljen värd över 7,4 miljoner kronor.
  • 2021-07-31 – Erhållen utdelning för varje månad över 11 000 kronor för alla månader nder ett år
  • 2021-06-14 – Portföljen värd över 7,3 miljoner
  • 2021-05-10 – Portföljen värd över 7,2 miljoner
  • 2021-05-10 – Portföljen värd över 7,1 miljoner
  • 2021-04-16 – Portföljen värd över 7 miljoner
  • 2021-04-13 – Portföljen värd över 6,9 miljoner
  • 2021-04-07 – Portföljen värd över 6,8 miljoner
  • 2021-04-05 – Portföljen värd över 6,7 miljoner
  • 2021-03-29 – Portföljen värd över 6,6 miljoner
  • 2021-03-16 – Portföljen värd över 6,5 miljoner
  • 2021-03-11 – Portföljen värd över 6,4 miljoner
  • 2021-03-09 – Portföljen värd över 6,3 miljoner
  • 2021-03-09 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 200 000 kronor.
  • 2021-02-20 – Erhållen utdelning för varje månad över 8 000 kronor för alla månader under ett år
  • 2021-02-05 – Portföljen värd över 6,2 miljoner
  • 2021-02-04 – Portföljen värd över 6,1 miljoner
  • 2021-02-04 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 190 000 kronor.
  • 2021-01-19 – Portföljen värd över 6 miljoner
  • 2021-01-08 – Portföljen värd över 5,9 miljoner
  • 2020-12-29 – Portföljen värd över 5,8 miljoner
  • 2020-12-28 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 180 000 kronor.
  • 2020-10-09 – Portföljen värd över 5,7 miljoner
  • 2020-02-19 – Portföljen värd över 5,6 miljoner
  • 2020-02-11 – Portföljen värd över 5,5 miljoner
  • 2020-02-10 – Portföljen värd över 5,4 miljoner
  • 2020-02-10 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 170 000 kronor.
  • 2019-02-18 – Erhållen utdelning för varje månad över 7 000 kronor för alla månader under ett år
  • 2020-01-16 – Portföljen värd över 5,3 miljoner
  • 2020-01-09 – Portföljen värd över 5,2 miljoner
  • 2019-12-27 – Portföljen värd över 5,1 miljoner
  • 2019-12-21 – Erhållen utdelning över 180 000 kronor/år
  • 2019-12-16 – Portföljen värd över 5 miljoner
  • 2019-12-13 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 150 000 kronor.
  • 2019-12-04 – Erhållen utdelning över 170 000 kronor/år
  • 2019-11-26 – Portföljen värd över 4,9 miljoner
  • 2019-11-19 – Erhållen utdelning över 160 000 kronor/år
  • 2019-11-14 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 140 000 kronor.
  • 2019-10-18 – Erhållen utdelning över 150 000 kronor/år
  • 2019-10-01 – Portföljen värd över 4,8 miljoner
  • 2019-09-26 – Portföljen värd över 4,7 miljoner
  • 2019-09-25 – Erhållen utdelning över 140 000 kronor/år
  • 2019-09-25 – Portföljen värd över 4,6 miljoner
  • 2019-09-25 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 130 000 kronor.
  • 2019-09-16 – Erhållen utdelning på över 130 000 kronor/år
  • 2019-09-09 – Portföljen värd över 4,5 miljoner
  • 2019-09-09 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 120 000 kronor.
  • 2019-06-08 – Portföljen värd över 4,4 miljoner.
  • 2019-04-30 – Erhållen utdelning på över 38 000 för april månad
  • 2019-04-25 – Portföljen värd över 4,3 miljoner.
  • 2019-04-12 – Portföljen värd över 4,2 miljoner.
  • 2019-04-02 – Portföljen värd över 4,1 miljoner.
  • 2019-03-27 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 100 000 kronor.
  • 2019-03-12 – Portföljen värd över 4 miljoner.
  • 2019-02-26 – Erhållen utdelning för varje månad över 6 000 kronor för alla månader under ett år
  • 2019-02-13 – Portföljen värd över 3,9 miljoner.
  • Uppdatering 2019-02-13 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 90 000 kronor.
  • 2019-02-06 – Portföljen värd över 3,8 miljoner.
  • Uppdatering 2018-12-19 – Erhållen utdelning för varje månad över 5 000 kronor för alla månader under ett år
  • Uppdatering 2018-12-06 – Erhållen utdelning på över 120 000 kronor för 2018
  • Uppdatering 2018-11-15 – Erhållen utdelning på över 110 000 kronor för 2018
  • Uppdatering 2018-11-05 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 80 000 kronor.
  • Uppdatering 2018-10-02 – Erhållen utdelning över 100 000 kronor för 2018.
  • Uppdatering 2018-08-27 – Portföljen värd över 3,7 miljoner totalt.
  • Uppdatering 2018-08-11 – Portföljen värd över 3,6 miljoner totalt.
  • Uppdatering 2018-07-25 – Portföljen värd över 3,5 miljoner totalt.
  • Uppdatering 2018-05-28 – Portföljen värd över 3,4 miljoner totalt.
  • Uppdatering 2018-05-28 – Erhållen utdelning på över 22 000 kronor för maj
  • Uppdatering 2018-05-02 – Portföljen värd över 3,3 miljoner totalt.
  • Uppdatering 2018-04-25 – Portföljen värd över 3,2 miljoner totalt.
  • Uppdatering 2018-04-04 – Portföljen värd över 3,1 miljoner totalt.
  • Uppdatering 2018-01-19 – Erhållen utdelning för varje månad över 3 500 kronor för alla månader under ett år.
  • Uppdatering 2018-01-04 – Plutten MR. L.s portfölj värd över 70 000 kronor.
  • Uppdatering 2017-12-15 – Erhållen utdelning över 90 000 kronor för 2017.
  • Uppdatering 2017-11-06 – Portföljen värd över tre miljoner.
  • Uppdatering 2017-11-03 – Erhållen utdelning över 80 000 kronor för 2017.
  • Uppdatering 2017-10-26 – Portföljen värd över 2,9 miljoner och plutten MR.L. portfölj är värd över 60.000 kronor.
  • Uppdatering 2017-08-21 – Erhållen utdelning för varje månad över 2 800 kronor för alla månader under ett år
  • Uppdatering 2017-06-08 – Portföljen värd över 2,8 miljoner
  • Uppdatering 2017-05-31 – Erhållen utdelning på över 20 000 kronor för maj
  • Uppdatering 2017-05-17 – Pluttens portfölj över 50 000 kronor.
  • Uppdatering 2017-02-15 – Portföljen värd över 2,5 miljoner kronor
  • Uppdatering 2017-01-02, erhållen utdelning över 70 000 kronor för 2016.
  • Uppdatering 2016-12-13, portföljen värd över 2 400 000 kronor.
  • Uppdatering 2016-08-27, nådde upp till minst 1 400 kronor i erhållen utdelning varje månad de senaste 12 månaderna.
  • Uppdatering 2016-08-16, portföljen värd över 2 200 000 kronor.
  • Uppdatering 2016-10-04, erhållen utdelning över 60 000 kronor för 2016.

47 tankar på “Långsiktiga sparmål

 1. Pingback: Aktier är som kaniner. De blir bara fler och fler. | Dividend bomber

 2. Pingback: Portföljen över 2 miljoner. | Dividend bomber

 3. Pingback: Ännu ett sparmål uppfyllt | Dividend bomber

 4. Pingback: Nytt sparmål uppnått | Dividend bomber

 5. Pingback: Nytt utdelningsrekord! | Dividend bomber

 6. Pingback: Nytt portföljrekord! | Dividend bomber

 7. Pingback: Portföljen över 2,4 miljoner! | Dividend bomber

 8. Pingback: Utdelningar december | Dividend bomber

 9. Pingback: Årsrapport 2016 | Dividend bomber

 10. Pingback: Portföljen över 2,5 miljoner! | Dividend bomber

 11. Pingback: Nått ett litet litet sparmål | Dividend bomber

 12. Pingback: Portföljen över 2,6 miljoner! | Dividend bomber

 13. Pingback: Utdelningar maj | Dividend bomber

 14. Pingback: Portföljen över 2,7 miljoner! | Dividend bomber

 15. Pingback: Storshoppar som bara den. | Dividend bomber

 16. Pingback: Ännu ett litet litet sparmål uppnått | Dividend bomber

 17. Pingback: 2,9 miljoner! | Dividend bomber

 18. Pingback: Nytt sparmål uppnått. 80 papp i utdelningar! | Dividend bomber

 19. Pingback: Portföljen över 3 miljoner! | Dividend bomber

 20. Pingback: 90 papp! | Dividend bomber

 21. Pingback: Litet sparmål uppnått | Dividend bomber

 22. Pingback: Litet portföljmål uppnått | Dividend bomber

 23. Pingback: Tre komma två | Dividend bomber

 24. Pingback: Portföljen över 3,3 och mer National Grid inköpt | Dividend bomber

 25. Pingback: Utdelningar maj och portföljen över 3,4 miljoner | Dividend bomber

 26. Pingback: Långsiktig planering. | Dividend bomber

 27. Pingback: Småfippel i portföljen. | Dividend bomber

 28. Pingback: Månartigt sparmål uppnått och lite mer Investor. | Dividend bomber

 29. Pingback: Utdelningar augusti | Dividend bomber

 30. Pingback: Extremt viktig milstolpe uppnådd. | Dividend bomber

 31. Pingback: Nytt sparmål uppnått och scammen A Better Globe fortsätter. | Dividend bomber

 32. Pingback: December, över 6 papp i utdelningar! | Dividend bomber

 33. Pingback: Portföljen över 3,8 och mera Castellum. | Dividend bomber

 34. Pingback: Portföljen över 3,9 miljoner. | Dividend bomber

 35. Pingback: Litet månatligt sparmål nått | Dividend bomber

 36. Pingback: Fyra miljoner | Dividend bomber

 37. Pingback: Portföljen över 4,5 | Dividend bomber

 38. Pingback: Över 5 miljoner. | Dividend bomber

 39. Pingback: Över 180 lök i utdelningar! | Dividend bomber

 40. Pingback: Små delmål uppnådda och spridda inköp | Dividend bomber

 41. Pingback: Portföljen över 5,7 miljoner | Dividend bomber

 42. Pingback: Porföljen över 7 miljoner | Dividend bomber

 43. Pingback: Portföljen över 8 miljoner kronor. | Dividend bomber

 44. Pingback: Erhållit 200 000 i utdelningar för 2021! | Dividend bomber

 45. Pingback: Utdelningar april | Dividend bomber

 46. Pingback: Utdelningar maj. Nytt rekord, över 53k. Men inte så bra som jag trodde…. | Dividend bomber

 47. Pingback: Utdelningar för 2022 nu över 300 000! | Dividend bomber

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s